הגרעין להקמתה של ההתאחדות, נוצר עוד בשלהי שנות ה-20 של המאה הקודמת, כאשר נוסדה התאחדות הסוחרים בישראל. 3 שנים אחרי היווסדה (1932) הוקם במסגרת התאחדות הסוחרים, ענף בתי המלון של התאחדות בתי הארחה בישראל. התאחדות המלונות מאגדת ומייצגת את המלונות בישראל, משמשת ארגון על שמטרותיו לפעול לקידום, פיתוח והרחבה של התיירות בישראל ולסייע בהעלאת הרמה המקצועית של בתי המלון. היא מייצגת את המלונות במוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל, ובפני גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות