תמלוגים – עדכון חשוב

המחירון של אשכולות עילם שהופץ לפני כמה ימים שגוי ולא משקף את מחירון שנת 2022.

המחירון שהופץ קובע בטעות כי מלונות קטנים עד 35 חדרים, צריכים לשלם תמלוגים, בעוד שבהסכם עם אשכולות עילם ובכל המחירונים מאז במרוצת השנים, המלונות הקטנים עד 35 חדרים היו ועודם פטורים מתשלום תמלוגים לאשכולות עילם.

על כן, יש לקחת את מחירי שנת 2020 (מצ"ב) ולהוסיף להם 2.09% הצמדה למדד. ולא להסתמך על שום מחירון אחר.

בהזדמנות זו נזכיר כי ישנו פטור למלונות עד 35 חדרים מתשלום גם לפדרציה לתקליטים וקלטות

ולמלונות עד 50 חדרים יש פטור מתשלום לפי"ל.

אין פטור מתשלום לאקו"ם לכל המלונות.

מחירון חברי התאחדות לשנת 2022