עלה לאוויר אתר בנושא תובענות ייצוגיות.

אנו מזמינים כל מלון לשלוח לנו תביעות ייצוגיות שניהל בעבר, או עודנו מנהל, וכן, מכתבי דרישה שטרם הבשילו לתביעות, אשר יפורסמו באתר הפתוח לחברים בלבד, לשם היזון הדדי וסיוע במניעת / התכוננות לגלי תביעות חדשים.

נשמח שכל מלון יישלח לנו את התביעות שלו / מכתבי הדרישה שקיבל / פשרות תוך ציון קצרצר של מהות התביעה, למשל: ייצוגית בנושא צרכנות, נגישות, היעדר מע"מ, הגנת הפרטיות וכו'.

מי שמעוניין שהתביעה תעלה ללא פרטים מזהים – מוזמן לשלוח לנו את התביעה מושחרת, אף שבעקרון כל תביעה שמוגשת זמינה גם מאגרים הרשמיים וחשופה לעין כל.

שלחו את החומרים לעו"ד ניר קפלן: [email protected]