נבקש להביא לידיעתכם כי בחודש מאי 2018, תכנסנה לתוקף תקנות חדשות בדבר הגנת הפרטיות של הלקוחות, ניהול מאגרי מידע וחובות והגבלות החלות על עוסק המבקש לפנות לצרכן אירופאי:

  1.  תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 שיחולו בישראל.
  2.  תקנות GDPR – Data Protection Regulation General שיחולו במדינות האיחוד האירופי וישליכו גם על מדיניות אבטחת המידע במדינות שאינן חברות באיחוד האירופאי.

להלן המסמכים הבאים לעיונכם:

  • מסמך הסבר כללי של עו"ד ניב סבר ממשרד פירון ושות' לגבי משמעות תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בישראל.
  • מסמך מאת משרד עורכות דין שמילוביץ גרינגרד פורשטט אשר סוקר את הנחיית האיחוד האירופי בנושא.
  • הנחיות האיחוד האירופי בנושא (באנגלית).

הסבר לגבי התקנות בישראל – משרד פירון

תקנות הגנת הפרטיות – סקירה והצעה לליווי ארגונים

31. מכתב למלונות בנושא תקנות הגנת הפרטיות החדשות

clauses_for_personal_data_transfer_processors_c2010-593

 

שימת ליבכם כי התקנות האירופאיות חלות על כל מלון המתקשר עם אזרח אירופאי גם אם המלון אינו נמצא בתחום האיחוד האירופי.

אנא תשומת ליבכם לנושא.

 

לשאלות והבהרות אתם מוזמנים לפנות אל עו"ד ניר קפלן, ראש מחלקת רגולציה: [email protected]