לאחר שיחות שקיימנו עם גורמים במשרד הבריאות הראשי בירושלים,

אנו מציעים כי כל מלון שמקבל דרישה לדרוג מטבחים (שינוי זרימת המזון) לפנות אלינו באופן פרטני לשם ניסוח והכנת השגה עבורכם.

מצ"ב מכתב ששלחנו למשרד הבריאות ואנו בשיג ושיח מול הנהלת המשרד בנושא.

מכתב למנכל משרד הבריאות – בחינת דרישת המשרד לשדרוג מטבחי המלונות