מצ"ב מכתב של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לסוגיית העסקים הפועלים בתוך בתי מלון