שמחים לעדכנכם כי לאחר מו"מ ארוך ומורכב שהובילו נאור חן ומשה מגיד יחד עם אבי ניסנקורן וצוות ההתאחדות ועו"ד אבנר פינקלשטיין ממשרד גורניצקי, חתמו הבוקר התאחדות המלונות והפדרציה הישראלית לתקליטים על הסדר פשרה בנושא גביית תמלוגי זכויות יוצרים. בעקבות החתימה על ההסכם, הודיעו הצדדים לבית המשפט על ההגעה להסכם הפשרה.

עקרי ההסכם:

  • המלונות ישלמו את תעריפי 2010 צמוד למדד השנתי אך לא יותר מתקרה של 2.8% (גובה המדד בשנת 2021).
  • ההסכם בתוקף לתקופה של 5 שנים – עד סוף 2026
  • סוגיית השמעת מוסיקה בחדרים תישאר במחלוקת בין הצדדים ואינה חלק מההסכם ואולם המלונות לא יוכלו לתבוע את הפדרציה בעניין זה בנוגע לתמלוגים שכבר שולמו או שישולמו בתקופת ההסכם. אם יהיה במהלך תקופת ההסכם שינוי בדין בעניין זה, כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מראש.
  • הערעור של ההתאחדות לבית המשפט העליון ימחק
  • במקרה של משבר מהותי המשפיע על הענף, הצדדים ידברו ביניהם על התעריף מתוך רצון טוב
  • גם מחלוקות ומשברים במהלך התקופה ילובנו בהדברות מתוך רצון טוב של הצדדים.

ההסכם מביא אל קיצה תקופה ארוכה של יחסים מורכבים בין ההתאחדות והפדרציה שהתנהלו בערכאות משפטיות במשך שנים ארוכות. תודה גדולה לנאור חן יו"ר הועדה הארגונית ומשה מגיד, סמנכ"ל הכספים של רשת ישרוטל שפעלו ללא לאות והשקיעו את זמנם ומרצם עד לפתרון הסוגייה.