בשם ארגוני התמלוגים אשכולות ועילם המהווים יחד את הארגון היציג של האמנים המבצעים בישראל, אנו שמחים לבשר כי החל משנה זו, שנת 2023 , גביית התמלוגים תתבצע על ידי אשל"מ, עסקה משותפת שהוקמה ע"י אשכולות ועילם.
כתוצאה ממהלך זה, המלונות לא יצטרכו להפריד ולפצל בין התשלומים לאשכולות ועילם, אלא התשלום יבוצע כנגד חשבונית אחת מרוכזת של אשל"מ.
לנוחיותכם להלן מספר העוסק מורשה של אשל"מ במע"מ 558529210.

לתשומת ליבכם כי לא חל שינוי בתעריפי התמלוגים בהתאם להסכם המסגרת הקיים בין אשכולות ועילם לבין התאחדות המלונות בישראל.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ו/או מידע נוסף.

בברכה,
רם מאירוביץ
אשל"מ

 

מלונאים יקרים רצ"ב נוסח הודעת העדכון הרשמי:

עדכון בדבר הקמת אשלמ להתאחדות המלונות