כידוע לכם, באירופה קיימת חקיקה למדידת פליטות פחמן שפעילות עסקית מייצרת (גם עסק שלא פולט מזהמים). ישראל חתמה לאחרונה בוועידת שארם על אמנה בינ"ל בנושא וגם פה צפויה חקיקה בעניין זה.

במסגרת שיתופי הפעולה שלנו עם נשיאות הארגונים ומשרדי הממשלה, והפעם גם בסיוע של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשמח שתשיבו על הסקר הבא שמטרתו לאסוף התייחסויות של עסקים בנושא חסמים וכלי הסיוע הנדרשים לעסקים ולארגונים בתהליך המעבר לפעילות עסקית דלת פחמן.

הנתונים שיעלו מתוך הסקר ישמשו את המשרד להגנת הסביבה לגיבוש כלי הסיוע עבור המגזר העסקי.

מדובר בנושא מאד משמעותי לכלל המשק והמגזר העסקי בפרט.

להלן הלינק להשיב על הסקר: https://dataisrael.idi.org.il/websurveys/64148c