מזה שנים לא מעטות שאנו בקשר עם רשות הדיגיטל הלאומית בגלגוליהם השונים. הם מפתחים שירותים דיגיטליים עבור האזרחים והעסקים, לרבות רישוי עסקים מקוון, תיק בקליק של הכבאות, מערכת מידע זמין תכנוני וכיוצ"ב.

להלן סקר שהם מבקשים להפיץ לעסקים, על מנת להבין ולתעדף טיפול ושיפור בשירותים הדיגיטליים שהמדינה מספקת לכולנו. ראו פנייתם אלינו, נודה למילואי הסקר:

"מערך הדיגיטל הלאומי פועל כיום במטרה לשפר את השירותים לעסקים, כחלק ממאמץ ממשלתי בתחום, לטובת הפיכתם למקוונים ונוחים יותר. לצורך כך אנחנו ממפים כיום את השירותים החשובים לעסקים כדי לתעדף את תהליך המעבר לדיגיטציה של כל שירות בהתאם לפוטנציאל שלו לתרום לשיפור חווית העסק.

על מנת לבצע תיעדוף נכון של השירותים הללו, מערך הדיגיטל והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעוניינים להבין ממך, כבעל/ת או מנהל/ת של העסק, מהם הקשיים שלך מול שירותי הממשלה השונים, ומהם השירותים המרכזיים ביותר, בהם יש להשקיע מאמצים מיוחדים. עמדתך תהווה כלי תומך החלטה חשוב לטובת ביצוע המיפוי, והתעדוף.

נשמח לשמוע את עמדתך בנושאים אלו, בסקר קצר המצורף מטה.

 https://survey.gov.il/he/asakim "