מלונאי יקר, לאור מקרי אלימות שמתחרשים במלונות ולאור דרישות מהשטח, אנו פועלים עם משטרת ישראל להענקת סמכויות למאבטחי המלונות גם לגבי סדר ציבורי.

כיום, הסמכויות של הקב"טים הן רק לעניין פח"ע. אם קב"ט נדרש להתערב באירועי אלימות או משמעת מול אורחים, הוא והמלון חשופים משפטית בשל היעדר סמכות להפעיל כוח כנגד המטרד.

הצעת המשטרה העדכנית, לאחר שיג ושיח עימנו, היא מתן סמכויות, ללא שינוי בדרישות ההכשרה, ללא שינוי בדרישות האבטחה או מהמאבטחים כלל וללא ייקור עלויות האבטחה.

מדובר אך ורק בהוספת סמכות, שתילמד במסגרת הכשרת המאבטחים הקיימת היום (4 ימים לבודק בטחוני ו-6 ימים חמוש).

הדבר לא יפחית מחובת המשטרה לבוא לסייע מקרי אלימות או הפרת סדר ציבורי, כשתיקרא לכך.

הדבר נועד אך ורק למנוע תביעות של אורחים בעייתיים בגין הפעלת קב"טים בחוסר סמכות.

נעדכנכם בעת השלמת המהלך, הצפוי בקרוב.