מזכירים לכם שהנושא התעורר ואנו שומעים על עוד ועוד מקומות בהם נערכות ביקורות בבתי המלון של נושא מינוי ממונה אנרגיה ועריכת סקרי התייעלות אנרגטית.

תקנות מקורות אנרגיה קובעות שכל מלון מעל צריכה מסוימת נדרש להתקשר עם יועץ / ממונה אנרגיה, לערוך תסקירים שונים ולראות כיצד הוא יכול לצמצם את צריכת האנרגיה של המלון (תקנות 2 ו- 4(א) לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד – 1993 ותקנה 4 (א) לתקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), תשע"ט – 2018).

על מנת להבין את החובות המוטלות על המלון שלכם בנושא, אתם מוזמנים לפנות לפנינה בן דוד מנהלת המחלקה הכלכלית שלנו שמרכזת את הנושא ([email protected]) .

ובכל מקרה, אנו מציעים לכם לוודא שאתם עומדים בכל הדרישות כדי למנוע אי נעימויות וקנסות.