לאחרונה נשאלנו על ידי כמה מלונאים, האם ישנה חובה למסור תוכן תמונות וצילומי וידאו לאורח, הדורש זאת מהמלון?

תשובתנו היא, כי על פי סע' 13 לחוק הגנת הפרטיות, ישנה חובה לאפשר לאדם לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע.

אין סייג המגדיר צילומי וידאו באופן אחר, כך שעל פניו ישנה חובת העברת הוידאו של האורח לידיו:

"זכות עיון במידע 

13.(א)כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע."

 

הזכות כפופה לכך שלא מדובר בפגיעה בביטחון המדינה, ושלא תיפגע זכותו לחיסיון של אדם לגבי מצבו הנפשי או הרפואי או בקטינים.

כמובן שיש לשקול, טרם העברת המידע, האם ישנה מניעה מבחינת המלון להעביר את הוידאו?  אם יש שם חומר בעייתי הקשור לפרטיות או לזכויות של צדדים שלישיים, או משהו שעשוי לפגוע במלון וכיוצ"ב

דעו כי לאחרונה חוק הגנת הפרטיות נוסף לעילות המאפשרות להגיש תובענה ייצוגית כך שכדאי להיזהר בנושא.