אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם במענה על הסקר המצורף בנושא מוכנות בתי המלון לאירועי קיצון ואסונות טבע.

לפי הערכות מומחים, ההסתברות לקרות אירועי טבע קיצוניים והחומרה שלהם צפויות לעלות בישראל וברחבי העולם בעשורים הקרובים. על כן, נדרשת היערכות מוקדמת שתוכל למנוע נזקים לאדם, לרכוש ולפעילות עסקית רציפה של המלונות בישראל.

לאור חשיבות בנושא, התאחדות המלונות בישראל משתפת פעולה עם גב' גלית פלצור, אשר מבצעת את הסקר הזה כחלק מעבודת הדוקטורט שלה בתחום ניהול סיכוני אקלים ואסונות טבע לתאגידים.

תוצאות הסקר יאפשרו לנו להבין אם יש פערים משמעותיים ברמת המוכנות של המלונות בארץ לאירועי קיצון ולהשוות את רמת המוכנות שלהם למלונות ביוון ובקפריסין, אשר גם הם משתתפים במחקר וניצבים בפני סיכוני טבע דומים.

ככל שיימצא פער משמעותי ברמת המוכנות של המלונות לאירועי הקיצון בישראל, תוצאות הסקר יוכלו לסייע להתאחדות המלונות בישראל לפעול מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות כדי לקדם צעדים שיאפשרו להעלות את חוסן בתי במלון לאסונות טבע ואירועי קיצון אחרים.

 

הסקר הוא אנונימי ועל כל בית מלון להשיב כיחידה נפרדת (לא כרשת) וזאת לאור השוני בסיכונים העומדים בפני כל בית מלון בהתאם למיקומו.

לנוחיותכם, ניתן להשיב על הסקר הזה בעברית בקישור הבא: https://www.surveymonkey.com/r/22X2HKC?lang=he

או באנגלית, בקישור הבא: https://www.surveymonkey.com/r/22X2HKC

 

נודה לכם אם תמלאו את הסקר לא יאוחר  מה-23.6.2023.

 

*פרטי איש קשר לשאלות ניתן למצוא בסקר עצמו.