בעקבות פגישה מוצלחת שלנו עם נציב הכבאות החדש, רב טפסר אייל כספי, מיום 7/11/22, אנו מבקשים לעדכן אתכם בנושאים הבאים:

 

א.      הקלה בנושא קריאות שווא – שונו התקנות והחיובים בגין קריאות שווא. עתה, לא תשלמו עוד מאות ₪ בגין קריאת שווא, אלא אם החייגן והמערכת מותקנים שלא לפי התקן או שמדובר בקריאת שווא שלישית בתוך 30 ימים:

" (3) יציאת רשות הכבאות למקרקעין בשל קריאת שווא של חייגן אוטומטי בנסיבות כמפורט להלן:

(א) קריאת החייגן האוטומטי לרשות הכבאות בוצעה שלא לפי התקן  674.65 ₪

(ב) החייגן האוטומטי לפי התקן, והקריאה היא קריאת שווא, שהיא קריאת שווא שלישית ואילך, בשל תקלה חוזרת, ובלבד שלא חלפו שלושים ימים ממועד קריאת השווא הקודמת של החייגן  674.65 ₪ "

ב.      השגות וביטול דרישות חדשות – אם אתם מלון קיים שכבר קיבל בעבר אישור כבאות, ואתם נתקלים לפתע בדרישות חדשות להוספת / החלפת ציוד כיבוי, אנא הודיעו לניר קפלן סמנכ"ל הרגולציה שלנו ונסייע לכם לטפל ולבטל את הדרישות. האמור נכון גם לגבי חוסר אחידות בדרישות בין התחנות השונות ודרישות ייחודיות של מאן דהו.

ג.       שת"פ להגברת המודעות – נציבות הכבאות רוצה לעבוד איתנו בשיתוף פעולה להגברת המודעות של האורחים והעובדים לנושא בטיחות באש. אנו מזמיני אתכם להצטרף לנושא החשוב של הגברת המודעות לסיכוני אש והתמודדות עימן במלונות. מוזמנים לפנות לניר קפלן לפרטים נוספים.