ערכנו 3 ימי עיון בנושא רגולציה ורישוי עסקים, בת"א, טבריה ואילת, בהם השתתפו קרוב ל-200 מלונאים מכל הארץ.

אנו מודים למשתתפים ומבקשים להזכיר כמה דגשים:

א. לקבל רק דרישות כתובות. לא מקבלים דרישות בעל פה.

ב. לדרוש לקבל אסמכתא – מקור לדרישה.

ג. כעקרון – מלון קיים, עם רישיון עסק או שהיה לו רישיון בתוקף, לא אמור לקבל ולא אמור לבצע שינויים, תוספות או להוסיף אמצעים. כל דרישה כזו היא חשודה ואתם מוזמנים לבדוק אותה מול אגף הרגולציה בהתאחדות.

ד. לא לפחד להגיש השגות על התנהלות הרגולטורים ועל דרישות, לרבות על דרישות העירייה.

ה. כבאות – אישורי תחזוקה שנתיים – יש להחתים את היועצים / חברות הבדיקה והספקים של הציוד על הטפסים לפי הפורמט של הכבאות (באתר הכבאות לפי כל סוג בדיקה). היועצים אמורים להכיר אך חלקם לא מכירים. כמו כן, חובה על היועץ למלא את כל הטופס ולא לחתום רק בסוף כלאחר יד, אחרת הכבאות לא מאשרת את הטופס.

מצורפות תמונות מימי העיון.

קבלת תעודת השתתפות בימי עיון בנושא רגולציה ורישוי עסקים קבלת תעודת השתתפות בימי עיון בנושא רגולציה ורישוי עסקים קבוצת מלונאים בכנס בנושא רגולציה ורישוי עסקים