עו"ד ניר קפלן נשאל האם חדרי כושר ללא מדריך, הפתוחים רק לאורחי המלון מעל גיל 18, צריכים להחתים על הצהרות בריאות?

עו"ד ניר קפלן עונה:
לאחר שבדקתי את החוק והפסיקה בנושא, מצאתי שישנה חובה חוקית לבקש ממתאמן בחדר כושר בבית המלון (אשר פטור מנוכחות מדריך) – כי המתאמן יחתום על טופס הצהרת בריאות, ואם התשובה לאחת השאלות שם היא חיובית (קרי, כי קיימת מגבלה רפואית) אזי, בהתאם לנוהל המצ"ב של משרד התרבות והספורט, המתאמן לא יוכל להמשיך באימון עד שלא ימציא לבית המלון אישור רפואי.

ובמה דברים אמורים

חוק מכוני כושר, קובע שתי חובות שאינן קשורות זו בזו:

  1. נוכחות מדריך
  2. הצהרת בריאות, שהחליפה אישור רפואי חתום ע"י רופא.

כאמור, אלו הן שתי חובות נפרדות, עומדות בפני עצמן, ואינן קשורות זו בזו.

בשנת 2015 שונות תקנות מכוני כושר (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר) ונקבע פטור מנוכחות מדריך חדר כושר בחדר כושר בבית מלון כל עוד לא מתאמנים שם קטינים (וחובה להציב שלט בגין איסור אימון קטינים ללא נוכחות מדריך ולאכוף זאת).

גם בשנת 2015, תוקנות תקנות הצהרת בריאות, אשר ביקשו הצהרת בריאות במקום אישור רפואי.

החוק והתקנות מציינות כי שר הספורט רשאי להחריג בתקנות סוגי עסקים או מקומות מהחובה לאיסו, הצהרת בריאות, אולם הוא לא עשה כןקרי, ועדיין קיימת חובה לאסוף הצהרת בריאות בכניסה לחדר הכושר מאת המתאמן, גם בבית המלון היכן שאין מדריך.

 

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר) תשע ג-2013

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית) תשע ו-2015

הצהרת מתאמן במכון כושר