למכתב המלא:

מכתב התנגדות לטיוטת החוק לייעול האכיפה ברשויות המקומיות 

 

לכבוד וועדת השרים לענייני חקיקה
משרד ראש הממשלה, ירושלים.

שלום רב,
הנדון: התנגדותנו לטיוטת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות

המקומיות (הוראת שעה), התשע"א – 2011 – המשך גביית אגרת שמירה ברשויות
הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבע את הוראת השעה שהייתה קיימת עד עתה ולהפוך את הוראת השעה
לקבועה, כך שיתקבע מצב חוקי המאפשר לרשויות המוניציפאליות להמשיך להפעיל 'מיליציות פרטיות'
ולגבות "אגרת שמירה" בנוסף לתשלומי הארנונה, בגין פעילות זו.
אנו מבקשים את ביטול הצעת החוק שבנדון ואת ביטול היטל השמירה שחלק מהרשויות מטילות על
המלונות שבתחומן, כמס נוסף לכל דבר ועניין, בניגוד לדין ובאופן שתורם את חלקו ליוקר המחייה ויוקר
עשיית העסקים בישראל, ללא כל הצדקה.
בדיקה שערכנו העלתה כי סכומי הארנונה למלונאות בישראל גבוהים בממוצע פי 4 משיעור הארנונה
במדינות האיחוד האירופי למשל, וגבוהים פי 5 מאשר בגרמניה. משמעות קבלת הצעת החוק הנ"ל הינה
קיבוע תשלום מוניציפלי נוסף, לרשויות, תוך הגברת הנטל על העסקים.
דו"ח מבקר המדינה שעסק בנושא, לשנת 2016 , מצא פגמים רבים בהטלת ההיטל, תוך קביעה כי רשויות
רבות גובות את ההיטל בניגוד לדין, ללא ייחוד הכספים הנגבים במסגרתו בקרן ייעודית לנושא האבטחה,
ללא כל קורלציה בין עלויות הפעלת מערך סיור ואבטחה לבין הכספים הנגבים בפועל, במסגרת "היטל
השמירה", וללא כל הוכחה אמפירית כי קיומו של אותו מערך אבטחה עירונית – הוא זה שאכן מביא
לירידה בפשיעה בסופו של יום .
פנייה שלנו למשרד הפנים במסגרת חוק חופש המידע העלתה ממצאים מטרידים. בין היתר, את העובדה
כי למשרד הפנים, אשר אמון על הפיקוח על הרשויות המקומיות בנושא היטל השמירה והארנונה, אין
נתונים ומידע קריטי לגבי היטל השמירה, טיבו ויעילותו ברשויות השונות.
לפיכך, אין בידינו עוד ספק, כי רשויות רבות בישראל משתמשות בהיטל השמירה כדרך "עוקפת" משרד
הפנים להעלאת תעריפי הארנונה בתחומן, תוך הכבדת נטל המס על התושבים והעסקים שלא כדין ותוך
ייקור עשיית העסקים ויוקר המחייה בישראל לשווא.
לכך יש להוסיף את הנזק האדיר שנגרם למלונות כתוצאה ממשבר הקורונה. היינו הענף הראשון שנפגע עוד
עם התחלת ההגבלות על כניסת תיירות נכנסת מהמזרח עוד בפברואר 2020 ואנו צפויים להיות מהענפים
האחרונים שיתאוששו מהמשבר בשל המגבלות על כניסת תיירים לישראל.
מנגד, ההוצאות הקבועות שלנו נשארו גבוהות כשהיו, ובהן, היטל השמירה המושת על המלונות על אף
שאנו מאחרוני המגזרים המחזיקים מערך אבטחה חמוש ומקיף במלונות.
משאלו הם פניי הדברים, אנו מבקשים לבטל את "מוסד" אגרות השמירה והפחתת הנטל על המגזר העסקי
הקורס.

בכבוד רב ובברכה,
יעל דניאלי, עו"ד
העתקים : מנכ"לית
יואל רזבוזוב, שר התיירות
אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה
ח"כ אביר קארה, סגן השר במשרד ראש הממשלה
ח"כ קרן ברק, יו"ר שדולת התיירות בכנסת
ח"כ קטי שטרית, יו"ר שדולת התיירות בכנסת
ח"כ לימור תלם מגן, יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים בכנסת
דובי אמיתי, נשיא נשיאות המגזר העסקי
עו"ד אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המלונות בישראל
עו"ד ניר קפלן, ראש מח' רגולציה בהתאחדות