אנו מעוניינים לקבל מכם, מלונאי ישראל, תובנות והצעות ייעול, לקראת נייר עמדה שאנו מגבשים בקשר עם הסוגייה שלהלן:

חוק ההסדרים מחייב את מינהל התכנון לשנות את התקנות כך שכל מבנה חדש שיבנה שלא למטרת מגורים (קניון, מלון, תחנת דלק וכו'), יצטרך להיבנות עם מערכת סולארית על הגג:

    ה. לתקן את תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף-2020 כך שבניין חדש שאינו למגורים, לרבות חניון, יידרש להתקין מערכת לייצור אנרגיה מתחדשת לשימוש הבניין בהתאם לתנאים שייקבעו בתקנות.

 

מחד, יזם שיבנה מערכת שכזו ייהנה מההכנסות שהמערכת תכניס לו לרבות חיסכון דרמטי בחשבון החשמל. מנגד, מלונות רבים אינם בעלים של המבנים אלא שוכרים או חברות ניהול וכך ספק אם ירוויחו מהנושא.

סוגייה נוספת, היא המגבלה שפאנלים סולאריים משיתים על הצבת מערכות תחתם (למשל: צ'ילרים), פתרון אפשרי הוא תיקון התקנות כך שיתאפשר לחרוג ממגבלות גובה ושנות ולהציב פאנלים סולאריים גם מעל צ'ילרים בצורה שתצל עליהם ואולי תסייע לניצול אנרגטי יעיל עוד יותר של הצ'ילר.

לא נעלמה מעיננו גם הדאגה לקיומם של רופ-טופים במלונות החדשים, ואנו נדאג כמובן שחובת בניית מערכת סולארית לא תבטל או תפגע באפשרות של בניית ושימוש בגגות כ-רופ טופ.

אנא העבירו התייחסותכם לעו"ד ניר קפלן בדוא"ל: [email protected]  עד ליום 6/6/23.