לכבוד
חברי ההתאחדות
חבר נכבד,
הנדון: הרפורמה בכשרות
אנו מבקשים להזכיר לכם כי בחודש נובמבר 2012 , אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית – הרפורמה
בכשרות במסגרת ייעול מערך הכשרות פרק בחוק ההסדרים.

1. טרם הרפורמה, המלונות היו כבולים לקבלת שירותי השגחת כשרות מהמועצה הדתית המקומית בלבד (יהיו
סגנונה ומאווייה אשר יהיו), ולא יכלו להשתתף במכרזי ממשלה שונים ללא תעודת כשרות של הרבנות
המפוקחת ע"י המועצה הדתית המקומית.

2. אחרי הרפורמה, המצב השתנה:
שלב ראשון – החל מינואר 2022
א. כל מועצה דתית רשאית לתת תעודת כשרות ושירותי השגחת כשרות, בכל מקום בארץ, על פי תקן
הכשרות של הרבנות הראשית בלבד.
(למשל: המועצה הדתית של ת"א מוסמכת לתת שירותי השגחת כשרות במלונות ירושלים).

ב. תעודת כשרות של מועצה דתית, מחוץ לשטח השיפוט של המועצה בה היא נמצאת, הינה תעודת כשרות
"רגילה" של הרבנות והיא תקפה כפי שהיא תקפה בשטח השיפוט של המועצה, קרי, התעודה מאפשרת
למלונות להשתתף במכרזים הממשלתיים והמכרזים השונים הדורשים תעודת כשרות של הרבנות
הראשית, גם אם הם מקבלים תעודת כשרות ממועצה דתית חיצונית שאיננה בתחום המוניציפלי של
המלון.

שלב שני – החל מינואר 2023
ג. תהא חובה לקבל שירותי השגחת כשרות, דרך תאגיד כשרות שהרבנות תאשר.

ד. תיאסר העסקה ישירה של משגיחי כשרות ע"י מושאי הכשרות (מדובר באיסור הקבוע בחוק, בין היתר
בעקבות בג"ץ התנועה הרפורמית [שהכיר בצורך להפריד בין המשגיח למושגח]).

ה. בנוסף לתקן הכשרות של הרבנות הראשית, ניתן יהיה להכיר בתקני כשרות נוספים, מחמירים [למשל:
בד"צים] ומקלים [למשל: צהר], אם הם נכתבו ע"י וועדת 3 רבני ערים לשעבר או בהווה.

ו. מכאן, כי בנוסף לתחרות על טיב השירות בין המועצות הדתיות השונות, צפויים לקום תאגידי כשרות
שיעניקו שירותי השגחת כשרות גם לפי תקנים אורתודוקסיים נוספים, מכוח אותן וועדות 3 הרבנים.

ז. למותר לציין, כי משרדי הממשלה ושאר גופים ממלכתיים הדורשים "תעודת כשרות" במכרזי הנופש או
הכנסים שלהם, יהיו מחויבים להכיר ולהסתפק בתקני כשרות של כל הגופים שיאושרו, ולא רק בתקן
הכשרות של הרבנות.

3. המשמעות מבחינתו – אנו צופים הוזלה בעלויות הכשרות במלונות בשל התחרות בין מעניקי הכשרות
השונים ובין התקנים השונים.

4. אנו מקווים כי חלק מתקני הכשרות החדשים יאפשרו הקטנת תקן נוכחות המשגיחים במלון, צמצום
מספרם, וביטול אפשרי של חלק מהדרישות לרכישת חומרי גלם יקרים כמו: ירקות עלים, ליקר ביצים וכו'.
כמו כן, אנו צופים שהחמרות מסוימות כמו איסור שימוש בקלחי תירס, תותים, תאנים ודבלים טריים
יבוטלו בחלק מתקני הכשרות.

5. אנו כמובן לשירותכם לכל שאלה בנושא.

 

תזכורת – עדכון בדבר הרפרומה בכשרות שיצאה לדרך

GS-הודעה על הסדר פשרה ובקשה למתן פסק דין-#7878126 v1