אנו מזכירים לכם כי החל מסוף שנת 2020, יש שינוי והקלות בדרישות המשטרה לגבי אבטחה בבתי המלון (מפרט אחיד) – מצ"ב המפרט החדש.

עיקרי ההקלות (בכל הארץ מלבד ירושלים ויו"ש) – לא צריך יותר שומר חמוש 24/7 בבתי מלון מעל 100 חדרים אלא:
שמירה חמושה – רק בשעות ההתקהלות – אם יש התקהלות של מעל 200 אורחים בחדר האוכל או 300 אורחים בבריכה (בד"כ קב"ט ראשי חמוש עוזר לסגור את הפינה)
בתפוסה מעל 100 חדרים – בודק בטחוני לא חמוש, בכניסה, 2 משמרות וניתן לנעול בלילות עם אמצעים אלקטרונים (אם לא נועלים ואין אמצעים אלקטרונים אז בודק בטחוני גם במשמרת לילה).

פריט רישוי 7.1 א' בית מלון פנסיון אכסניה וכיוב