משרדי הממשלה פנו אלינו באיחור מסוים וביקשו לקבל הערות (ככל שישנן) לטיוטת תקן שמאי לעריכת שומות לבתי מלון. הסכימו להעניק לנו ארכה קצרה בת כמה ימים. על כן, ככל שיש לכם הערות לטיוטת התקן השמאי לעריכת שומות לבתי מלון, אנא שלחו עד סוף השבוע / יום ראשון 8/1/23 לכל המאוחר לעו"ד ניר קפלן

 Nir@iha.org.il