העלאת המודעות למניעת טביעת ילדים

מצ"ב מכתב בשם התכנית הלאומית לבטיחות ילדים הפועלת למניעת טביעות ילדים במיוחד בימי החופשה והקיץ, בהם מספר הטביעות עולה משמעותית.

 

העלאת המודעות למניעת טביעת ילדים