לאור פנייה שקיבלנו ממלון בטבריה, שיש לה השלכת רוחב לדעתנו, אנו מביאים לידיעתכם כי במידה ובבית המלון פועל חדר אוכל, ומדי פעם, נערכים בו כנסים או פעילויות ספורדיות, לדעתנו – על פי החוק והפסיקה, אין לדרוש מכם להוציא אישור היתר לשימוש חורג, בגין הפעילות הנלווית, מאחר ולפי החוק והפסיקה, מותר לקיים פעילות נלווית לפעילות המלונאית כחלק מהתב"ע.

 

מצ"ב מכתבו של עו"ד ניר קפלן למהנדס העיר טבריה בנושא.

מכתב למהנדס העיר טבריה לגבי מלון – היעדר צורך בחידוש היתר לשימוש חורג