מלונאי יקר,

כידוע, דרישות משרד הבריאות להפעלת בריכות שחייה קבועות במפרט האחיד של משרד הבריאות – פריט רישוי 7.4א בריכות שחייה (מצ"ב לנוחיותכם).

 

במפרט, משרד הבריאות השית מס' דרישות חדשות שחלות ו/או יחולו גם על בריכות קיימות החל מיולי 2024, וחלקן אף באופן מידי לכאורה:

 

  1. החמרת זמני מחזור המים בבריכות שנבנו לפני 1/7/21 – מערכת סחרור המים החדשה / התפעול החדש החל מיום 1/7/24 (סע' 4.18.2 בעמ' 23).

 

  1. הוספת מערכת טיפול משלים בבריכות לפעוטות שנבנו לפני 1/7/21 – המערכת תתווסף עד ליום 1/7/24 (סע' 4.20.2 בעמ' 25).

 

"ניתן להשתמש במערכות לטיפול משלים כגון: חיטוי באמצעות אוזון, חיטוי בקרינת UV הפתתה, או בטכנולוגיות אחרות. טיפול בקרינת UV ובאוזון מתאים גם להפחתת ריכוז הכלור הקשור בבריכה."

 

  1. במידה ומיכלי אכסון הכימיקלים או המסננים או חלק ממערכת הטיפול במים, ממוקמים מעל רום פני מי הבריכה, יש להעבירם למיקום חדש מתחת לפני מי הבריכה, או  נדרש להתקין את אמצעי האבטחה הבאים:

11.1יותקנו מכלי הזנת כימיקלים )מכל יומי( מתחת לרום פני המים בבריכה. מילוי מכל יומי יעשה באמצעות תשתית קבועה.

11.2אביזר לפריקת אויר שנותן מענה גם לשבירת ואקום.

11.3שסתום אנטי סיפון שיותקן על משאבות המינון או על צנרת הזרקת הכימיקלים

 

            הנ"ל נאכף כבר היום לגבי בריכות קיימות. (נספח 1 – סע' 11, עמ' 27).

 

אנחנו אוספים מידע לגבי היקף הקשיים הקיימים במפרט החדש של בריכות השחייה, ומבקשים שכל מלון שיש לו בעיה עם סעיף מהסעיפים הנ"ל, לכתוב על כך לעו"ד ניר קפלן, סמנכ"ל הרגולציה אצלנו, ולפרט מה הקושי ועלות חזויה.

 

סיועכם יאפשר לו לטפל בנושא באופן אפקטיבי.

מפרט אחיד בריכות שחייה פריט 7.4