ישנו גל חדש של תביעות ייצוגיות כנגד עוסקים, אשר מפנים פסולת אלקטרונית ואריזות שלא לפי חוק האריזות, קרי, לא דרך תאגידי המחזור השונים, אלא לפח אשפה רגיל. בינתיים לא שמענו על תביעות כאלה נגד המלונות אבל בהחלט נגד עסקים אחרים, ואנו קוראים לכם להיות ערים לנושא, להיערך מבעוד מועד, ולוודא שאתם פועלים על פי הדין בנושא.