כידוע לכם, בשנת 2019 תוקנו תקנות מקורות אנרגיה, והן קובעות כי עסקים שצריכת האנרגיה השנתית שלהם מעל 300 טון שווה ערך טון מזוט, צריכים להתקשר עם ממונה אנרגיה, ולערוך דוח צריכת אנרגיה שנתית שיוגש אחת לשנה למשרד האנרגיה (עד ה-31/3 של השנה העוקבת).

הפרת התקנות עלולה לגרור קנסות.

נודע לנו כי משרד האנרגיה החל לבצע ביקורות בבתי המלון, ועל כן, אנו מציעים לכם לרענן את הנושא בבתי המלון שלכם.

פנינה בן דוד תוכל לסייע לכם בחישוב לפי חשבונות צריכת החשמל של המלון – האם אתם עומדים בקריטריונים ונדרשים לעמוד בהוראות שלהלן.