רשות הכבאות וההצלה הודיעה אתמול כי פרויקט אימוץ התקינה הבינלאומי והתאמת הרגולציה הישראלית ל-NFPA יבוצע במהלך 2023. הפרויקט שיועד לשנים מאוחרות יותר, הוקדם בעקבות ישיבה שקיימה ההתאחדות עם נציב כבאות והצלה לפני כחודש ובה העלתה בפניו את הבקשה.

אנו מצפים כי בחינת דרישות הכיבוי מהמלונות בישראל אל מול ארה"ב תסייע בטיוב רגולציה, הפחתת דרישות עודפות אך גם הגברת בטיחות האש בבתי המלון.

להלן הודעת רשות הכבאות:

https://www.gov.il/he/departments/news/pilot_hotels

נעדכנכם בהתפתחויות.