בעקבות אירועים מצערים שקרו בשנתיים האחרונות בהם עצים קרסו על אזרחים במספר מקומות בארץ וגרמו למוות או פציעות קשות, אנו מבקשים להביא לידיעתכם את המלצות פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות האמון על נושא בדיקות העצים התקופתיות:

  1. ניהול סיכונים בעצים באופן כללי מומלץ לבצע אחת לשנה סקר בטיחות. במקרים מסוימים (עפ"י המלצות מבצע הסקר) יש לנקוט בפעולות כגון: קשירות, תמיכה, אורתופדיה ואף במצבי קיצון כריתה.

במקרים מסוימים יתכן ומבצע הסקר יקבע כי יש לבצע מעקבים שוטפים (רבעוני\ חצי שנתי\ שנתי).

  1. ישנה המלצה של משרד החקלאות לבצע טיפול הדברה בעצי דקל בכל רבעון (כלומר כל 3 חודשים) ע"י הזרקת חומר הדברה (לפי הוראות יישום של משרד החקלאות לחומרים מורשים להדברת החדקונית).

יישום ההדברה חייב להיות מבוצע ע"י מדביר מורשה.

ניטור ובקרה האם עץ דקל נגוע בחדקונית הדקל האדומה יבוצע ע"י אגרונום מוסמך (ישנם כללי ניטור ייעודיים).

רצ"ב קישור למסך באתר המשרד: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/tree-risk-management/he/forestry_and_trees_Tree_Risk_Management.pdf

            ניתן במקביל, לבצע חיזוק או קשירה של העץ באמצעים חיצונים, היכן שנדרש.

אין מדובר בהנחיות מחייבות, אולם אנו תומכים ברגולציה וולונטרית, בעיקר בכל הנוגע לשמירה על בטיחות העובדים והאורחים שלנו, ומהטעם הזה חשוב לנו להביא את הנושא לידיעתכם.

מצ"ב קובץ הנחיות מקצועיות למי שמעוניין להרחיב. ניתן לפנות לעו"ד ניר קפלן בנושא.

 

forestry_and_trees_Tree_Risk_Management