משרד הבריאות הינו אחד מנותני האישור לשם קבלת היתר בנייה (ואישור אכלוס) ולשם קבלת רישיון עסק.

אנו מקיימים שיח מקצועי פורה מול משרד הבריאות בשלל הנושאים העומדים על הפרק לשם מציאת העמק השווה בין עמידה בדרישות ובתקנים ובין אילוצי תפעול. תוך שמירה דווקנית וחסרת פשרות על שלום ובריאות ציבור האורחים והעובדים כאחד.