מסגרת מאמצי ההתאחדות להפחתת דרישות הרגולציה, ומתוך הבנה כי בעתות משברים גיאופוליטיים התפוסה במלונות יורדת באופן דרסטי מיד עם פרוץ העימות, הוסכם יחד עם משרד התיירות ופיקוד העורף, כי ניתן להפחית את תקנות שטח המקלטים במלונות בכ-60% ולאפשר 3 חלופות מיגון:

• מקלט קומתי (ממ"ק)

• מיגון חדר המדרגות

• מקלט אחד תת קרקעי (מקלט "קלאסי")

חסכון זה מתבטא בחסכון בעלויות בנייה, תחזוקה וארנונה בגין שטחים לא מניבים.