אף שהכשרות הינה רגולציית רשות, מרבית מלונות ישראל כשרים.

מלון המעוניין לקבל תעודת כשרות, צריך לעמוד בכללי הרבנות הראשית הרלוונטיים למלונות.

התאחדות המלונות בישראל סבורה, כי יש לפעול על פי הוראות חוק איסור הונאה בכשרות, אשר קובע כללים הנוגעים רק לכשרות המזון. לפיכך, לעמדתנו, לא ניתן להטיל דרישות "כשרות" לגבי אווירה במלון או לגבי נושאים שאינם נוגעים ישירות בתחום המזון.

אנו מעודדים את המלונות לפנות אלינו ולהציף דרישות והחמרות מקומיות אשר נדרשות מעבר לקבוע בכללי הרבנות או בהוראות החוק, על מנת שנטפל בהן מול הרבנות הראשית לישראל.