מחלקת הרגולוציה של התאחדות פועלת בצורה שוטפת גם בנושאים נוספים שלהם חשיבות מקיפה על המלונות ואורחיהם.