רשות הכבאות הינה אחד הגורמים המאשרים בניית ופתיחת מלונת חדשים (היתר בנייה וטופס אכלוס) ורישיונות עסק.

רוב דרישות הכבאות נסמכות על התקן הכיבוי האמריקאי ה-NFPA101, אולם ישנם מקרים בהם נעשו התאמות מסוימות או שמסתמכים על תקינה ישראלית ייחודית.

מלונות ישראל רואים חשיבות רבה בעמידה בדרישות הכבאות לשם שמירה על שלום הציבור ועל רכושו.

לשמחת המלונות, בזכות דרישות הכיבוי המחמירות בעולם המושתתות על מלונות ישראל, בזכות ציוד הכיבוי המתקדם והיקר, התרגולים התקופתיים, ההכשרות המקיפות ודרישות התחזוקה המקיפות שאין להן אח ורע בעולם, מלונות ישראל הינם בין המקומות הבטוחים בישראל, ומעידה על כך סטטיסטיקה מחמיאה המצביעה על מעט שריפות בהשוואה בינ"ל ועל היעדר נפגעים בנפש משריפות במלונות.

אנו תקווה כי מדינות נוספות לרבות מדינות שכנות ומדינות המהוות מדינות יעד לתיירים ישראלים, ילכו בדרכה של מדינת ישראל ויאמצו את התקנים והדרישות המחמירות אשר נועדו לשמור על שלום הציבור, ביטחונו ורכושו.