מלונות ישראל רואים חשיבות רבה בפעילות על פי דיני הגנת הצרכן.

אף שדיני הגנת הצרכן בישראל, הינם מהמתקדמים ומהמחמירים בעולם, ומעניקים לצרכנים זכויות גילוי וביטול רחבות היקף שאין להן אח ורע בעולם, לעיתים יש צורך בעדכון החקיקה והתאמתה לסטנדרטים הנהוגים בעולם המערבי, על מנת לשפר את מצב הצרכנים הישראלים יחד עם הגדלת אטרקטיביות מלונות ישראל.

חשוב לציין, כי במקרים מסוימים, תנאי ההזמנות במלונות ישראל אף מטיבים על תנאי ההזמנות והביטול הקבועים בחוק ותקנות הגנת הצרכן, כל מלון כראות עיניו ועל פי מדיניות הביטול שלו.