המשרד להגנת הסביבה ויחידות הסמך הפועלות מטעמו בראשויות השונות משיתים דרישות מהמחמירות בעולם בדבר איכות פליטת האוויר ממנדפי המטבחים במלונות. דרישות שאין להן אח ורע בעולם.

מלונות ישראל רואים חשיבות רבה בעמידה בדרישות המחמירות של המשדר להגנ"ס, אף שהדבר משית עלינו הוצאות אדירות ופוגע ביכולת התחרות של המלונות אל מול המדינות המתחרות על התיירות לישראל ומחוצה לה, ובמיוחד ארצות אגן הים התיכון ודרום אירופה.

ההתאחדות פועלת לשם טיוב הדרישות, תוך שמירה על סטנדרט גבוה מחד ומנגד על רמת דרישות סבירה שתאפשר תחרות הוגנת.