מלונות ישראל רואים חשיבות רבה בשמירה על בטיחות העובדים ואורחי המלונות ופועלים בכפוף לכל דרישות דיני הבטיחות השונים.