מלונות ישראל רואים חשיבות בעמידה בדרישות משטרת ישראל לרישיון עסק לרווחת האורחים והעובדים כאחד.

מלונות ישראל מציבים אבטחה בהתאם לדרישות ותקני האבטחה הקבועים במפרט האחיד שהוסכם בין משטרת ישראל לבין המלונות.

חשוב לציין כי בכל השנים, המלונות נהגו להעסיקו קב"טים בתחומם בשלל תפקידים ומשימות, זמן רב לפני שמשטרת ישראל דרשה להציב אבטחה בעקבות אירועי האינתיפאדה השנייה.