בתקופה האחרונה אנו עושים מאמצים לשיפור ועדכון הלומדות שהוכנו על ידי ההתאחדות ובנוסף אנו מבצעים תרגומים נוספים ללומדות.

אנו שמחים להעביר אליכם תרגום נוסף שביצענו ללומדה למניעת הטרדה מינית והפעם לבקשתכם, התרגום הינו לשפה הרוסית.

חשוב להוריד את הלומדה למחשב שלכם, הלינק יהיה זמין לשבוע אחד בלבד.

מצורפים גם קישורים נוספים לשפות האחרות הזמינות.

 

קישורים

לומדת מניעת הטרדה מינית ברוסית

קישור להורדת הלומדה למחשב

לומדת מניעת הטרדה מינית בעברית

לומדת מניעת הטרדה מינית בערבית

לומדת מניעת הטרדה מינית באנגלית