מצ"ב "נוהל טיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גאוגרפי ועיסוק ברישיונות של מבקשי מקלט ומסתננים"

נוהל זה קובע מס' אזורים בהם לעובדים פליטים ומסתננים אסור יהיה לעבוד. "שימו לב שענף המלונאות מוחרג בנוהל זה" ועל כן עובדים עם אישור ס.2.א.5 יוכלו להמשיך לעבוד במלונות בכל האזורים.

יחד עם זאת, יתכן ועובדים מענפים כגון הניקיון ו "וולט" שלא ירצו להתרחק מהמרכז יפנו אליכם לחיפוש עבודה כתוצאה מהחרגת המלונאות לטובה.

כניסת הנוהל לתוקף הינה ב 1/1/23.

 

נוהל טיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גאוגרפי ועיסוק ברישיונות של מבקשי מקלט ומסתננים