בשעה טובה,

לפני זמן קצר, אישרה הממשלה תיקון להחלטות קודמות (החלטה 121 והחלטה 4101), בעניין עובדים זרים למלונאות.

  • הממשלה אישרה הגדלת המכסה של העובדים הירדנים באילת בעוד 500 עובדים ובסה"כ  =  2,000 עובדים ירדנים.

כמו כן הוחלט, שהעובדים הירדנים יחזרו להיות עובדים חד יומיים, החל מתאריך 1 באוגוסט 2022.

  • בנוסף אישרה הממשלה הגדלה של העובדים מפיליפינים בעוד 1,200 עובדים והעמדתם על סך 2,000 עובדים.

            עד כה הוקצו למלונות 500 היתרים של עובדים פיליפינים (חלקם כבר החלו להגיע למלונות). היום יאושר ע"י צוות בין משרדי (פקידי ממשלה), לקדם את 300 ההיתרים הנוספים שכבר אושרו קודם ובתקופה הקרובה יחל תהליך ההזמנה גם להיתרים הנוספים.

  • נזכיר שבנוסף, יש לענף עוד 2,000 היתרים לעובדים פלשתינאים (מהחלטות ממשלה קודמות).

ההחלטה הנוכחית תעמיד את ענף המלונאות על  6,000 עובדים זרים חוקיים למקצועות החדרנות, הישג יוצא דופן שיאפשר למלונות, להתפנות לגיוס ושימור שאר העובדים והמנהלים שהינם ישראלים ועל כך גאוותנו.

 

לידיעתכם, רק לקראת סוף 2023 , ייבדק שאחוז האבטלה בישראל אינו עולה על 7.5% ושיעור העובדים הזרים מתוך כלל העובדים במשק אינו עולה על 8.5% ובמידה וכך, לא יצומצמו ההיתרים.

 

בברכה

יואב

עובדים פיליפינים לישראל