לאחרונה קיימנו מס' מפגשים עם נציגים בכירים מהאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, אותם מוביל יואב בכר סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות.

אל המפגשים הנ"ל גייס יואב בכר מספר מנהלי מ"א ומנהלי גיוס מרשתות ומלונות.

במפגשים אלו הצגנו את הענף ואת צרכי הגיוסים והתחלנו עבודה משותפת תוך העברת חומרים כגון: הגדרות ואפיון התפקידים הנדרשים, וכן צרכי הגיוס ע"פ אזורים.

יתקיימו מפגשים גם בהמשך תוך דיווח לכל המלונות ומתן מידע שיסייע להם בנושא.

 

בתמונה – אחד המפגשים שהתבצעו בזום

פגישת זום עם נציגים בכירים מהאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון