מצ"ב חוזר לגבי שווי ארוחות העובדים לצורך מס החל מינואר 2023  בצירוף הודעת רשות המיסים בנידון.

הודעת רשות המיסים

שווי ארוחות לצורך מס לשנת 2023