בתאריך 21-22/2 התקיים קורס למפקחי ומפקחות משק במסגרת המרכז לקידום מקצועי.

הקורס התקיים חלקו בכיתת לימוד תוך מעבר על חומר תאורטי, וחלקו בקומה ובחדר מלון תוך הדרכה מעשית ופרקטית שהועברה למשתתפים/ות.

חוות הדעת של המשתתפים היו מעולות.