1200 עובדים פיליפינים נוספים צפויים להגיע לעבודה בבתי המלון לקראת פסח.

רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה היום על פתיחת הפעימה השלישית להגשת בקשות להיתרי העסקת עובדים זרים להעסקת עובדים זרים במקצועות החדרנות בענף המלונאות. פעימה זו כוללת 1200 עובדים זרים נוספים לענף בתוספת היתרה מהפעימה הקודמת ומסתכמת בסה"כ 1233 עובדים זרים. עובדים אלה מצטרפים לכ-800 העובדים שכבר מועסקים כיום במלונות ובכך תושלם המכסה שאושר בהחלטת הממשלה מיולי להעסקת 2000 עובדים זרים מהפיליפינים במקצועות החדרנות והניקיון במלונות ישראל. עובדים אלה מיועדים לכל אזורי הארץ למעט אזור אילת שם עובדים 2,000 עובדים ירדנים שאושרו למלונות בהחלטה אחרת. את המהלכים להבאת העובדים הזרים לענף המלונאות הסובל ממחסור קשה בכוח אדם, יזמה התאחדות המלונות תוך שיתוף פעולה מלא של משרד התיירות ורשות ההגירה אשר התגייסו למשימה.

לדברי נשיא התאחדות המלונות אבי ניסנקורן: "המלונות מדווחים על הצלחה רבה בקליטת העובדים מהפיליפינים ומשבחים את העובדים והעובדות על המקצועיות ועל תרבות השירות הגבוהה. מהקשר עם העובדים ועם נציגי שגרירות פיליפינים בישראל אנו מדווחים על שביעות רצון גבוהה גם מקרב העובדים עצמם. אני מודה לממשלת ישראל שאישרה את ההחלטות ובעיקר למשרד התיירות ולרשות ההגירה על עובדיהם המסורים שעמלים על הביצוע ועושים עבודה נאמנה בנושא".