במסגרת סיורים במלונות, נפגש יואב בכר , סמנכ"ל מ"א של ההתאחדות עם עובדות ועובדים מפיליפינים, על מנת להתרשם מקליטתם והסתגלותם בעבודה.

יואב גם נמצא בקשר עם שגרירות פיליפינים בישראל ומסייע בפתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.

עד כה החלו בעבודה במלונות ישראל כ 700 עובדות ועובדים מפיליפינים ותוך מס' חודשים קצרים יהיו במלונות ישראל (למעט אזר אילת)  2,000 עובדים מפיליפינים.