לקראת חופשת הקיץ הקרבה, מצ"ב חומר רלוונטי ומסייע בנושא העסקת בני נוער:

אגרת למעסיק – בני נוער 2023

אפליקציית עבודה+

קישור להורדת האפליקציה:

https://noal.me/avodaplus