מצורף קישור למצגת ובה פעילויות המרכז לקידום מקצועי בחודש ינואר 2020