כל המידע זמין ונגיש באתר החדש שלנו:

https://www.gov.il/he/departments/topics/professional-training

האגף מסודר לפי קהלי יעד:

  1. הכשרה למקצוע 18+ למועמדים להכשרה מקצועית –https://www.gov.il/he/departments/topics/training-for-profession
  2. חינוך מקצועי לנוער –https://www.gov.il/he/departments/topics/vocational-education-for-youth
  3. מעסיקים –https://www.gov.il/he/departments/topics/vocational-education-for-youth (קישור לזירת המעסיקים)
  4. מוסדות הכשרה ובתי ספר –https://www.gov.il/he/departments/topics/colleges-and-schools

מסלולי הכשרה למקצוע- יחידת יהלם יולי 2021