החודש התקיים כנס משאבי אנוש השנתי של התאחדות המלונות.

בכס השתתפו מנהלות ומנהלי משאבי אנוש ממלונות ישראל.

הכנס עסק בנושאים המרכזיים המעסיקים את המנהלים ובראשם  המחסור בעובדים.

את הכנס הינחה יואב בכר , סמנכ"ל מ"א של ההתאחדות והוא התקיים במלון דניאל בהרצליה.